Okidata Okitel 2400 PC Modem

Okidata2400-1.jpg
Okidata2400-2.jpg
Okidata2400-3.jpg

External 2400bps PC modem from Okidata.